Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

  • Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG – AutoGas) και φυσικού αερίου (CNG & L-CNG)
  • Σταθμοί Αυτοκινήτων (Parking) υπαίθριοι και στεγασμένοι με υγρά και αέρια καύσιμα
  • Πλυντήρια – Λιπαντήρια Αυτοκινήτων
  • Συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (γενικό συνεργείο, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, φανοποιός, βαφέας, συνεργείο τροχών, εξατμίσεων, μοτοσυκλετών, αερίων καυσίμων, μικροφθορών αμαξωμάτων) – Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
  • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α. (Auto market – Πλυντήρια – Λιπαντήρια – Χώροι Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)
  • Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
  • Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων

Συγχρόνως γίνονται όλες οι απαραίτητες παράλληλες ενέργειες όπως Διαδικασία έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων και έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου, έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πρατήρια και εγκαταστάσεις, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μελέτη ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων κόμβων και κυκλικών κόμβων, Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων .

Οι υπηρεσίες μας συνεχίζονται με την κατάθεση φακέλου για Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων και Ενέργειας (σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες), Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Σταθμού Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου Αυτοκινήτων (σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες) , Έκδοση άδειας τοποθέτησης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων ενώ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες με τις αντίστοιχες μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των μελετών πυροπροστασίας,.
Οι έμπειροι και καταρτισμένοι μηχανικοί μας παρακολουθούν στενά την πορεία του φακέλου σας και σας εγγυώνται την γρήγορη διεκπεραίωσή του.

Κύριο αντικείμενο της NORTH είναι να σας προσφέρει Ολοκληρωμένη Κατασκευή και παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι» εξασφαλίζοντάς σας όχι μόνο για την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση αυτού στο προκαθορισμένο κόστος, αλλά και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία (νομιμότητα διαδικασιών, κατασκευών, συμμόρφωση με την άδεια λειτουργίας).

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και αδειοδότησης του έργου, η ΝΟΡΤΗ είναι δίπλα σας παρέχοντάς σας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης/εξοικονόμησης της μονάδας σας.