Εκπαίδευση – Υγεία – Αθλητισμός

Η NORTH διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και άμεση και συνεχή ενημέρωση, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, προδιαγραφών και λειτουργίας των δραστηριοτήτων στους χώρους της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Αθλητισμού, παρέχοντας τις βέλτιστες λύσεις ως ο απόλυτος σύμβουλος επιχειρήσεων.

  • Εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ΙΙΕΚ, ΚεΔιΒιΜ)
  • Σχολές Χορού
  • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
  • Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία,  μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ)
  • Φαρμακεία
  • Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
  • Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Ιδιωτικά γυμναστήρια
  • Σχολές εκμάθησης αθλήματος
  • Αθλητικές Εγκαταστάσεις (γήπεδα, προπονητικά κέντρα)

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αρχίζουν από την έρευνα και τον έλεγχο χωροθέτησης της δραστηριότητάς σας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την συμβατότητα της επένδυσης με τις υφιστάμενες χρήσης γης, καθώς και την εύκολη συνδεσιμότητα με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, νερό).

Ακολουθεί η σχεδίαση της Βέλτιστης Κτιριακής Δομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, με προέλεγχο των σχεδιαγραμμάτων και έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών. Το σχεδιαστικό τμήμα της NORTH διαθέτοντας πλούσια εμπειρία θα σχεδιάσει ειδικά για εσάς ένα χώρο που θα τον χαρακτηρίζει το σύγχρονο design και η λειτουργικότητα και θα αποτελεί ένα ελκυστικό προορισμό για τους πελάτες σας.

Συγχρόνως γίνονται όλες οι απαραίτητες παράλληλες ενέργειες όπως μελέτες κυκλοφοριακής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο της περιοχής (κόμβοι, βεβαίωση εισόδου-εξόδου κτλ) ανάλογα με τη θέση του ακινήτου και το οδικό δίκτυο της περιοχής, μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση.

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων .

Οι υπηρεσίες μας συνεχίζονται με την κατάθεση φακέλου για τις άδειες λειτουργίας, ενώ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες με τις αντίστοιχες μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των μελετών πυροπροστασίας. Οι έμπειροι και καταρτισμένοι μηχανικοί μας παρακολουθούν στενά την πορεία του φακέλου σας και σας εγγυώνται την γρήγορη διεκπεραίωσή του.

Κύριο αντικείμενο της NORTH είναι να σας προσφέρει Ολοκληρωμένη Κατασκευή και παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι» εξασφαλίζοντάς σας όχι μόνο για την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση αυτού στο προκαθορισμένο κόστος, αλλά και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία (νομιμότητα διαδικασιών, κατασκευών, συμμόρφωση με την άδεια λειτουργίας).

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και αδειοδότησης του έργου, η ΝΟΡΤΗ είναι δίπλα σας παρέχοντάς σας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης/εξοικονόμησης της μονάδας σας.