Κατοικία

Η NORTH, κατέχοντας ιδιαίτερη εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή σύνθετων κτιριακών έργων, επεκτείνει την ενασχόλησή της και στον τομέα της κατοικίας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί η πλήρης γνώση των Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών και η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων στο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα την πλήρη εκμετάλλευση της δομήσιμης επιφάνειας σε συνδυασμό με την προσαρμογή στο περιβάλλον, την ενσωμάτωση αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την υψηλή αισθητική αλλά και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης για το χρήστη.

Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί που συστήνουν την ομάδα έργου δημιουργούν με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των επιθυμιών του πελάτη, προτείνοντας ταυτόχρονα σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις και εναλλακτικές. Από το στάδιο της χωροθέτησης μέχρι το στάδιο της κατασκευαστικής λεπτομέρειας, η ΝΟΡΤΗ εγγυάται αισθητικά ποιοτικές, τεχνικά εφικτές, οικονομικές και συμφέρουσες λύσεις.

Ιδιαίτερα στον τομέα των εξοχικών κατοικιών, η ΝΟΡΤΗ, δημιουργεί κτίρια τα οποία ικανοποιούν πλήρως το χρήστη, ενώ κατ’ επιθυμία του πελάτη, δύναται να μελετηθούν κατά τρόπο ώστε να μετατραπούν σε ακίνητα προς εκμετάλλευση (π.χ. αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα).

Κύριο αντικείμενο της NORTH είναι να σας προσφέρει Ολοκληρωμένη Κατασκευή και παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι» εξασφαλίζοντάς σας όχι μόνο για την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση αυτού στο προκαθορισμένο κόστος, αλλά και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία (νομιμότητα διαδικασιών, κατασκευών).