Τουρισμός

Το ενεργειακό κόστος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική επιβίωση των τουριστικών μονάδων. Στην Γ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ – NORTH διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να σας προτείνουμε κοστολογημένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την τουριστική μονάδα σας εντάξουμε στα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης όπως το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις» και το «Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις» , Θέρμανση και ψύξη για τις επιχειρήσεις από ΑΠΕ».

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 35%-60% και καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός έργου για κάθε επιχείρηση αναμένεται να είναι 20.000€ και αναλόγως την δράση μπορεί να φτάσει τις 500.000€.

Η Γ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ -NORTH ως εξειδικευμένη στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και των ηλεκτρολογικών συστημάτων αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση του έργου σας (από την υποβολή του φακέλου και τις ενεργειακές μελέτες έως την πλήρη κατασκευή όλων των προτεινόμενων επεμβάσεων)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

  • επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κλπ, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακής απόδοσης, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
  • επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
  • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
  • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
  • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters)
  • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, 
  • επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,
  • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
  • ενεργειακές μελέτες, πιστοποιήσεις, κόστος συμβουλών και υποβολής φακέλου.
Επικοινωνήστε μαζί μας